سبد ثبت نام شما خالیست

دامپزشکی

استاد:
انتخاب استاد
نتایج 1 تا 15 از کل 15 نتیجه
zakhm3

مدیریت زخم در دام ها

رتبه بندی: 5/5
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
aloodegi1

آلودگی میکروبی مواد غذایی و ارگانیسم های شاخص برای آن

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
farmakologi

فارماکولوژی دامپزشکی در صنعت طیور

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
balini

دامپزشکی بالینی مبتنی بر شواهد

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
nemone

اصول نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
eco

اکوکاردیوگرافی در دام بزرگ

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
jooje end

تشخیص تفریقی بیماری های تنفسی طیور

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
sono for pets end

سونوگرافی در تشخیص بیماری های داخلی دام های کوچک

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
pet bomari mohem end

بیماری های مهم کمتر مورد توجه در معاینات اولیه دام های کوچک

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره
teb pet online end

طب حیوانات همراه گذشته،حال و آینده

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش:
ظرفیت دوره
hosre 0235

اولتراسونوگرافی کاربردی در اسب

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده
قیمت فروش: 10,000 ﷼
ظرفیت دوره
gmp1

اصول GMP

رتبه بندی: 5/5
قیمت فروش: 700,000 ﷼
ظرفیت دوره